ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถเขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด

ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถเขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด

ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถเขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด

ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถเขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด
ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต (คลิป) แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถ เขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด(VDO)

ก่อนถึงวัด. รถบรรทุกที่ชนเสียชีวิต (คลิป) แล้ว แน็ก เบรกกะทันหันที่จุดกลับรถ เขาล้มลงกับพื้นก่อนถึงวัด(VDO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *