กระจ่างแล้ว ทักษิณ-ท่านอ้น ติดเข็มกลัดเหมือนกัน ตอนกลับเข้าไทย- ภาพ

จากประเด็นที่อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย แล้วมีคนสังเกตที่ปกเสื้อนอกของ ทักษิณ ซึ่งมีเข็มกลัดติดอยู่ 2 ชิ้น โดยเข็มกลัดดังกล่าว คล้ายกับเข็มกลัดที่ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เคยติดที่ปกเสื้อ ตอนที่เดินทางมายังประเทศไทยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า เข็มทางด้านซ้าย คือ เข็มกลัดพระราชทาน มวก. (ร.10) พระชนมายุ 60 พรรษา

อ่านข่าว

เป็นเข็มที่ระลึกในโอกาสงานฉลองพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 เมื่อขณะพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2555

เข็มทางด้าสนขวา คือ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

เป็นเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2562

โดยหากดูตามความหมายแล้ว การติดเข็มกลัดทั้งสองชิ้น ของบุคคลทั้งสองท่าน จึงอาจจะมีนัยที่แสดงถึงความเคารพนับถือต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *