นายกฯ เศรษฐา ตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มเข้าช่วงไหน

นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการโปรดเกล้าฯ ว่าเมื่อได้เป็นนายกฯแล้วจะทำอะไรให้ประชาชนเป็นสิ่งแรก
ซึ่ง นาย เศรษฐา กล่าวว่า มีหลายอย่าง โดยนโยบายเงินดิจิทัล ว อ ล เ  ล็ ต 1 ห มื่ น  บ า ท  ถือเป็นนโยบายหลักของเรา

ซึ่งต้อง มี ก  า ร พู ด คุ ย กัน ตอนนี้เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูล เมื่อพ ร้ อ ม แ ล ะ ไ ด้ รับการโปรดเกล้าแล้วก็จะเริ่มดำเนินการทันที
เมื่อถามว่า ตอนนี้มีแอปพลิเคชั่น ดิจิทัล ว อ  ล เ ล็ ต 1 ห มื่ นบาทปลอมออกมาแล้ว นายเ ศ ร ษ ฐ า กล่าวว่า ตนยังไม่เห็น
แต่ยืนยันตอนนี้ยังไม่มีแอปพลิเ ค ชั่ น ดั  ง ก ล่าว เพราะยังไม่เสร็จสิ้นยังทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทย
ได้มีการประกาศเงื่อนไขนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เบื้องต้นดังนี้
1. คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน
2. พื้นที่การใช้งาน ต้องอยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตรของบ้านท่าน แต่ถ้าหากบางพื้นที่ไม่สะดวกในระยะ 4 กิโลเมตร ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้
3. ระยะเวลาการใช้ ใช้ภายใน 6 เดือน จะใช้จ่ายครั้งเดียว 10,000 บาท หรือท ย อ ย ใ ช้ ไ ป เรื่อยๆก็ได้
4. จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม ย า รั ก ษ  า โ ร ค เครื่องมือทำกิน ฯลฯ
ตามร้านค้าในชุมชน โดยห้ามใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพ นั น เป็นต้น
5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ถ้าไม่ มี โ ท ร ศั พ ท์ ส  ม า ร์ ท โฟน ก็สามารถใช้ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ พร้อมกับรหัสส่วนตัว
7. คาดว่าจะส า ม า ร ถ เ  ริ่ ม โ ค ร ง  ก า ร เ งิ น ดิ  จิ ทั ล ได้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

อย่างไรก็ดี เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค
พท. แถลงกรณีมีการแชร์ภาพและข่าวการยกเลิกการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท รวมถึงมีการเผยแพร่แอพพลิเคชั่น
ปลอมโดยอ้างการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า พรรค พท.ในฐานะแกนนำรัฐบาลขอเรียนว่าขณะ

dWwdoMJ.md.jpeg

dWwdA1b.md.jpeg

นี้ยังอยู่ระหว่างการเริ่มจัดตั้งรัฐบาล และการพิจารณาจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรค พท.ยังไม่ได้
เข้าบริหารประเทศตามกฎหมาย ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และยังไม่มีการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น
น.ส.ตรีชฎากล่าวต่อว่า พรรค พท.ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ยืนยันว่าจะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

dWwdjRD.md.jpeg

dWwdl69.md.jpeg

ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรค พท.โดยเร็วตามที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทันที เมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศตามกฎหมาย
ย้ำว่าขณะนี้นโยบายอยู่ในระหว่างที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายให้เป็นจริงโดยเร็ว ดังนั้น การที่ผู้ไม่หวังดีพยายาม

dWwdEX1.md.jpeg

dWwdbYy.md.jpeg

ปล่อยข่าวปลอมว่าจะมีการยกเลิกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต จึงไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ที่ต้องการทำลายความหวังของพี่น้องประชาชน
เป็นความพยายามที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเข้าใจผิด ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อการกระทำของมิจฉาชีพ

dWwdqkW.md.jpeg

dWwd5E2.md.jpeg

ที่อาศัยจังหวะการจัดตั้งรัฐบาล มาทำร้ายพี่น้องประชาชนโดยมุ่งที่จะดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ที่จ้องจะดูดเงินในบัญชีพี่น้องประชาชน น.ส.ตรีชฎากล่าวด้วยว่า รัฐบาลโดยการนำของพรรค พท. มีความหวังดีต่อประชาชนและ

dWwdxDn.md.jpeg

dWwdQLg.md.jpeg

ประเทศชาติ ทั้งนี้ เราจะมีการรายงานความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและความโปร่งใส รวมทั้งเป็นการระวังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ และขอเตือนไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์
และมิจฉาชีพทั้งหลาย ขอให้หยุดการกระทำผิดกฎหมาย หยุดพฤติกรรมหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะรัฐบาล

dWwdgMQ.md.jpeg

dWwdR1S.md.jpeg

ใหม่ที่มีพรรค พท.เป็นแกนนำ มีแนวทางในการจัดการมิจฉาชีพเด็ดขาด เราจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลต่อไปอีก รวมทั้งจะขยายผล
ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

dWwdCkq.md.jpeg

dWwduOz.md.jpeg

dWwrOnv.md.jpeg

dWwrjdE.md.jpeg

dWwrlZN.md.jpeg

dWwroPV.md.jpeg

dWwrDmQ.md.jpeg

dWwrP9S.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *