พิธาลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมเป็นแคนดิเดตนายกสมัยต่อไป

มื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 ส.ค. 2566 ที่ตลาดนัดหนองกะพ้อ จ.ระยอง พิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วย นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์
ผู้สมัคร สส.เขต3 ระยอง หาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่า พรรคก้าวไกลมีความมั่นใจ แต่ไม่ประมาท ซึ่งมั่นใจว่าประชาชนยังไม่ลืมเรา ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก ยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้

dWZYrXP.jpeg

ส่วนบทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีน เพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบ
ตั้งแต่ อบจ.ท้องถิ่น สส. สสร. ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนของประชาชนเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไร

dWZYHzt.jpeg

“ผมไม่คิดว่าประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ฉะนั้น คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการ เราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นแคตดิเดตนายกฯ
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป น่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่า โดยจะเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกล และบทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรค” พิธาลิ้มเจริญรัตน์ กล่าว

dWZYVRe.jpeg

ส่วนที่มีประเด็นดราม่าทั้งเรื่องหมูกระทะ และการแต่งกายนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวว่า ก็ต้องเข้มแข็ง และให้ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะ อย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชน
“ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้ว เป็นสส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ ผ่านอะไรมาเยอะ ผมคิดว่าเขาเอาอยู่” นายพิธากล่าว
เมื่อถามว่า มองหรือไม่ว่าเป็นเกมที่ถูกบีบในสภาหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ก็เป็นเกมในสภา ไม่ได้บีบอะไร และตนไม่เชื่อว่า นายปดิพัทธ์ จะรู้สึกอะไร

dWZYv1v.jpeg

นายพิธา กล่าวถึงสภาพจิตใจของตนเองและคนในพรรคด้วยว่า สำหรับตน เวลาลงพื้นที่ประชาชน ก็บอกว่าอย่าเสียใจ ตนพูดได้เต็มปากเต็มคำ
ตนภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยกัน ตอนเริ่มทำแคมเปญก็บอกแค่ 30 เสียง
ต อ น นี้ โ ต ม า 5 เ ท่ า เ ป็ น 1 5 0 เ สี ย ง ฉ ะ นั้ น ก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ใ ห้ เ สี ย ใ จ มี แ ต่ เ รื่ อ ง ที่ จ ะ ต้ อ ง ภู มิ ใ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ม า

dWZYJeN.jpeg

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *