มาดามเดียร์ มั่นใจ ปชป.-ก้าวไกล ไร้ปัญหาแม้เป็นฝ่ายค้านร่วม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ จ.ระยอง มาดามเดียร์ น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเห็นเกี่ยวกับโผ ครม.ว่า หลายคนในโผก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี กว่าครึ่งเป็นอดีต

ผู้บริหารที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว แม้กระทั่งรัฐมนตรีในโควต้าพรรคเพื่อไทยก็ตาม ทั้งนี้ เราก็ต้องให้โอกาส
ผู้บริหารประเทศชุดใหม่ได้แสดงฝีมือ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองก็พร้อมเป็นฝ่ายค้าน ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์

dWZbCyW.md.jpeg

เคยทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างดี และได้รับความไว้วางใจ จ า ก พี่ น้ อ ง ป ร ะชาชน ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองม า แ ล้ ว และเราพร้อมทำงานทั้งในและ

นอกสภา เพราะตอนนี้โลกออนไลน์เปิดกว้าง เราก็พร้อมเปิดให้ทุกคนเข้ามาช่วยกัน ทำ ง า น แ ล ะ ต ร ว จ สอบรัฐบาล
ให้ทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน “พรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็ น สื่ อ ก ล า ง เ พื่ อเชื่อม

dWZb2sg.md.jpeg

 

ต่อประชาชน และทำงานในฐานะฝ่ายค้านเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ
ในฐานะฝ่ายค้านของประชาชน และมั่นใจว่าการทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลจะไม่มีปัญหาอะไร

dWZb692.md.jpeg

น่าจะร่วมมือกันเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งได้อย่างแน่นอน” มาดามเดียร์ กล่าว ทั้งนี้ มาดามเดียร์ น.ส.วทันยากล่าวต่อว่า
ส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ที่การประชุมล่มมาสองครั้ง แม้ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้น

dWZbnj1.md.jpeg

อีกครั้งเมื่อไหร่ แต่เชื่อว่าเราจะสามารถหาคนที่เหมาะสมได้ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรค หรือเป็นฝ่ายค้านของประเทศ
ก็เป็นสิ่งที่คนไทยฝากความหวังไว้ จึงอยากวิงวอนให้คณะผู้บริหารทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเข้ามาร่วมมือ

dWZbrpy.md.jpeg

ช่วยกันทำงานเรียกความไว้วางใจและความศรัทธาจากประชาชนกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ น.ส.วทันยากล่าวว่า ตั้งแต่เช้าที่มา
ลงพื้นที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดี เพราะ นพ.บัญญัติเกิดและโตที่เมืองแกลง และมาทำงานในโรงพยาบาล

dWZbHND.jpeg

ให้พี่น้องเมืองแกลงมาตลอด เราเชื่อในสิ่งที่ นพ.บัญญัติทำงานให้พี่น้องมาตลอด เช่น การสร้างโรงพยาบาลแกลง
เป็นต้น การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นการเลือกที่ตัวบุคคล จะเห็นว่า นพ.บั ญ ญั ติ เ ค ยส ร้ า ง การเปลี่ยนแปลงให้พี่น้อง
ประชาชนในช่วงที่เคยเป็น ส.ส. ด้าน นพ.บัญญัติกล่าวว่า แม้เวลาหาเสียงจะน้อย แต่จะใช้ช่วงเวลานี้ใ น ก า ร ล งพื้นที่

dWZbVU9.md.jpeg

ฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้นไปอีก ตนเชื่อว่าความเป็นคนแกลง เรียนที่แกลง จะทำให้คนเลือกคนบ้านเรา อย่างไร
ก็ตาม วันนี้พรรคน่าจะต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน เราก็ต้องการคนคุ ณ ภ า พ เ ข้ า ไ ป ทำ ห น้ าที่นิติบัญญัติในสภา และแม้การ
เลือกหัวหน้าพรรคจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่เราเน้นโปรดักต์ คือ ตัวของตนที่มีบริการหลังการขาย ใ ห้ พี่ น้ อ ง เ ข้ า ถึ งได้

dWZbXrJ.md.jpeg

ร้องเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ตนไม่ได้ดูแลแค่เรื่องสุขภาพ แต่ยั ง ดู แ ล ด้ า น อื่ นๆ ด้วย เช่น เรื่องปัญหาช้างป่า
การขยายเลนถนนเพื่อต้อนรับ EEC อ่างเก็บน้ำเขาชะเมาเพื่อการเกษตร และการประมงแก้ปัญหา IUU พร้อมเข้าไปแก้ไขกฎหมายต่อ

dWZbp0b.md.jpeg

dWZbvcf.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *